alles wat je moet weten

In onderstaand overzicht staat de meest relevante praktische informatie vermeld. Maak eventuele vragen of onduidelijkheden altijd kenbaar, dan informeer ik je graag persoonlijk.

Ik werk contractvrij

Graag investeer ik mijn tijd en energie primair in goede en persoonlijke zorg. De toenemende regelgeving vanuit zorgverzekeraars ervaar ik hierbij voornamelijk als remmend. Derhalve heb ik er heel bewust voor gekozen geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Ik bied derhalve ongecontracteerde zorg oftewel ‘restitutiezorg’.

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit is een nieuwe manier waarop de kosten van de geestelijke gezondheidszorg worden berekend en vergoed. Het Zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), meer informatie kun je vinden in deze folder. Voor verzekerde zorg is een verwijsbrief van je huisarts benodigd.

Tarieven zorgprestatiemodel

Bij aanvang van de behandeling is logischerwijs niet exact te bepalen hoelang de behandeling zal gaan duren en wat derhalve de totale kosten zullen zijn. Het is vooraf wél duidelijk wat elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk van deze zogenoemde zorgprestaties is door de NZa een tarief bepaald, deze is afhankelijk van het type prestatie (diagnostiek of behandeling) en de tijdsduur. Indirecte tijd (zoals voorbereiding van een sessie en verslaglegging) is reeds bij deze tarieven inbegrepen.

In onderstaand overzicht staan de tarieven weergegeven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

TARIEVEN ZORGPRESTATIEMODEL 2024

In het overzicht zijn de tarieven opgenomen van de consulten die 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en 120 minuten duren. Over het algemeen zal de duur van een diagnostiekconsult 75 minuten en een behandelconsult 60 minuten bedragen.

Betaling / vergoeding

Aan het einde van iedere maand ontvang je per mail een nota van de consulten die hebben plaatsgevonden. Deze nota betaal je aan Inspirar en je kunt diezelfde nota vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding.
Je zorgverzekeraar vergoedt (bij verzekerde zorg) altijd een deel van je behandeling. Wat er wordt vergoed kan per zorgverzekeraar en type polis die je bij hen hebt afgesloten verschillen. Informeer jezelf derhalve op voorhand grondig. Voor een overzicht aangaande de vergoeding en eventuele aanvullende regelgeving per zorgverzekeraar raadpleeg:

WAT WORDT VERGOED?

Eigen risico

Houd er rekening mee dat je zorgverzekering een algemeen eigen risico kent van minimaal € 385 per jaar. Dit bedrag wordt altijd als eerste aangesproken alvorens je in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg

Er zijn bepaalde klachten die wellicht een psychisch karakter hebben maar die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt bijvoorbeeld voor relatieproblematiek, levensfaseproblemen, rouwverwerking, burn-out klachten, aanpassingsstoornissen en enkelvoudige fobieën. Deze klachten kunnen wel door Inspirar behandeld worden, maar worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Een behandeltraject start altijd met een intakeconsult.

Het tarief voor een intakeconsult (max. 75 minuten) is € 195.
Het tarief voor vervolg consulten (max. 60 minuten) is € 125.

Mochten afspraken langer zijn dan de hierboven vermelde tijdsduur dan wordt dit naar rato verrekend.
Bovenstaande tarieven zijn tevens van toepassing als je om andere redenen ervoor kiest om de behandeling niet door de zorgverzekeraar te laten vergoeden of zonder verwijzing van de huisarts een behandeling wilt starten.

Coaching

Voor bedrijven of ZZP’ers kunnen consulten geboekt worden als coaching en op die manier zakelijk opgevoerd worden als kosten. In tegenstelling tot individuele therapie wordt coaching niet vergoed door de zorgverzekeraar en is niet vrijgesteld van BTW. Een coachingstraject start altijd met een intakeconsult.

Het tarief voor een intakeconsult (max. 75 minuten) is € 195 (excl. 21% BTW).
Het tarief voor vervolg consulten (max. 60 minuten) is € 125 (excl. 21% BTW).

Mochten afspraken langer zijn dan de hierboven vermelde tijdsduur dan wordt dit naar rato verrekend.

Afspraak annuleren

Gun een ander jouw ‘lege stoel’: een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Meld een wijziging van een afspraak uiterlijk 24 uur vóór de behandeling. Verschijn je niet op je afspraak of heb je de wijziging niet tijdig doorgegeven dan kan 50% van de kosten voor de sessie in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

Ik stel het zeer op prijs als de gedeclareerde kosten binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Bekijk het kwaliteitsstatuut van Inspirar.

Registraties

ing. C.F.J. Coremans, MSc
GZ-psycholoog, BIG-nummer: 79920411825
Psycholoog NIP: 00219356

Lidmaatschappen

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse vereniging GZ-Psychologen (NVGzP)

Overige gegevens

AGB-code hulpverlener: 94100110
AGB-code praktijk: 94063191
KvK-nummer: 67867952