alles wat je moet weten

In het onderstaande overzicht staat de meest relevante praktische informatie vermeld. Maak vragen of eventuele onduidelijkheden altijd kenbaar, dan informeer ik je graag persoonlijk.

Ik werk contractvrij

Graag investeer ik mijn tijd en energie primair in goede en persoonlijke zorg. De toenemende regelgeving vanuit zorgverzekeraars ervaar ik hierbij voornamelijk als remmend. Daarom kies ik er bewust voor om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Ik bied derhalve ongecontracteerde zorg oftewel ‘restitutiezorg’.

Vergoeding

Je zorgverzekeraar vergoedt (bij verzekerde zorg) altijd een deel van je behandeling. Wat er vergoed wordt hangt af van je zorgverzekeraar en de polis die je bij hen hebt. In de meeste gevallen krijgen cliënten met een volledige restitutiepolis 100% van de behandeling vergoed. Cliënten met een naturapolis krijgen een gedeelte vergoed. Je eigen risico wordt, indien nog niet verrekend, daarbij in mindering gebracht. Informeer jezelf grondig. Voor een volledig overzicht omtrent vergoeding raadpleeg:

WAT WORDT ER VERGOED?

Verzekerde zorg

Binnen mijn praktijk bied ik verzekerde zorg voor volwassenen binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit is bestemd voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Hiervoor is een verwijsbrief nodig van je huisarts.

Zorgproducten

Binnen de Generalistische Basis GGZ gelden vier zorgproducten. Voor 2020 hanteert de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) hiervoor de volgende tarieven:

Zorgproduct Inhoud (indicatief) Tarief
Basis GGZ kort 1-4 sessies + indirecte tijd €522,13
Basis GGZ middel 1-7 sessies + indirecte tijd € 885,01
Basis GGZ intensief 1-11 sessies + indirecte tijd €1.434,96
Basis GGZ chronisch 1-10 sessies + indirecte tijd €1.380,49

Klik hier voor de tarieven van 2020

Het belangrijkste onderscheidend criterium tussen de producten ‘kort’, ‘middel’ en ‘intensief’ is de ernst van de problematiek. De keuze voor een zorgproduct is gebaseerd op een afzonderlijk patiëntprofiel. Dit kijkt naar de volgende vijf criteria: DSM-stoornis, de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het verloop van de klachten. Voor het product ‘kort’ staat 300 minuten, voor ‘middel’ 500 minuten en voor ‘intensief’ 750 minuten. Dit is de gemiddelde behandeltijd voor het betreffende product. Indirecte tijd die bijvoorbeeld nodig is voor verslaglegging is hierbij opgeteld.

Als je de behandeling op eigen initiatief eerder wilt stoppen dan wordt het behandeltraject afgesloten en wordt het geleverde zorgproduct volledig in rekening gebracht. Dit is het zorgproduct die op basis van het patiëntprofiel tijdens intake was vastgesteld.

Voor een eventueel onvolledig behandeltraject (alleen intake + indirecte tijd) geldt een tarief van €228,04. Dit speelt bijvoorbeeld als er na intake geen sprake blijkt te zijn van een DSM-stoornis of als geconstateerd wordt dat behandeling plaats dient te vinden in de gespecialiseerde ggz of de behandeling na intake op initiatief van de client zelf beëindigd wordt.

Onverzekerde zorg en coaching

Bepaalde klachten, die wel een reden van aanmelding kunnen zijn, vallen niet onder verzekerde zorg. Bijvoorbeeld relatieproblematiek, levensfaseproblemen, rouwverwerking, burn-out klachten, aanpassingsstoornissen en enkelvoudige fobieën. Deze klachten kunnen wel door Inspirar behandeld worden, maar worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Behandeling van onverzekerde zorg (OVP) kost €105,- per consult (60 minuten). Dit tarief is vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en is vrijgesteld van BTW. Voor een onverzekerd product is geen verwijzing door een huisarts nodig.

Voor bedrijven of ZZP’ers is het belangrijk te weten dat consulten ook geboekt kunnen worden als coaching en op die manier zakelijk opgevoerd kunnen worden. Coaching per consult (60 minuten) kost €105,- (excl. 21% BTW). Het intake consult wordt wegens langere directe en indirecte tijd als dubbel consult in rekening gebracht.

Afspraak annuleren

Gun een ander jouw ‘lege stoel’: meld een wijziging van een afspraak uiterlijk 24 uur vóór de behandeling. Verschijn je niet op je afspraak of heb je de wijziging niet tijdig doorgegeven dan kunnen de kosten voor de sessie in rekening worden gebracht.

Wachttijd

De huidige aanmeldings- en behandelingswachttijd bedraagt maximaal twee weken.

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor de behandeling voldoe je in eerste instantie zelf aan Inspirar. Per consult wordt er een voorschot van €105,- in rekening gebracht. Het restant (totaalbedrag van het geleverde zorgproduct minus de reeds voldane voorschotten) voldoe je aan het einde van het traject. Inspirar geeft je dan tevens één overzichtelijke factuur met alle benodigde gegevens, deze einddeclaratie kun je voor vergoeding indienen bij je zorgverzekeraar.

Sommige cliënten willen de zorg zelf betalen. Ook dan gelden de door de NZa vastgestelde tarieven voor de verschillende zorgproducten.

Ik stel het zeer op prijs als de gedeclareerde kosten binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Bekijk het kwaliteitsstatuut van Inspirar.

Registraties

ing. C.F.J. Coremans, MSc
GZ-psycholoog, BIG-nummer: 79920411825
Psycholoog NIP: 00219356

Lidmaatschappen

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse vereniging GZ-Psychologen (NVGzP)

Overige gegevens

AGB-code hulpverlener: 94100110
AGB-code praktijk: 94063191
KvK-nummer: 67867952